100% digitalna ekipa u našoj web agenciji na Mauricijusu

mauritius team

 

Strateške i konkurentne prednosti


Naša digitalna agencija na Mauricijusu Vam garantuje :

  • Odličan nivo obrazovanja naših inženjera informacionih tehnologija
  • Dvojezične timove koji govore francuski i engleski
  • Malu razliku vremena u odnosu na Evropu : između 2h i 3h zavisno od godišnjeg doba
  • Adekvatnu telekomunikacionu infrastrukturu
  • Političku i ekonomsku stabilnost i okruženje koje favorizuje sektor Informacionih Tehnologija.

 

Upravni odbor

 

Michel Demari

 

Michel Demari - Generalni direktor

Nakon što je diplomirao na Poslovnom Institutu u Nantu, Michel Demari je 1996. u Hong Kongu ušao u internet sektor, koji više nije napustio. Bio je projekt menadžer u web agenciji 404found!, da bi potom postao marketinški konsultant u Orange-u (bivši Wanadoo) za Jipo (Viseo grupu). Pokrenuo je web aktivnosti za izdavača časopisa u Francuskoj i otvorio firmu na Mauricijusu kako bi razvijao web portale i e-commerce web sajtove. Osnovao je Esokia Web Agency Ltd 2008.godine.

 

Patrick Morin 

Patrick Morin - tehnički direktor

Patrik Morin ima diplomu iz Informatike i bavi se programiranjem više od deset godina. Strastveni privrženik Linux-a i open source rešenja, on je stručnjak za Drupal još od Drupal 5 verzije, kao i za druga rešenja (Simfony 2, Silex, Codegniter, Wordpress, Prestashop ...). On vodi Esokia tehnički tim već 7 godina.

 

Denis Lacour


Denis Lacour - član Upravnog odbora

Deni Lacour ima 30 godina iskustva u reklamiranju proizvoda. Osnovao je nekoliko kompanija, od kojih je jednu kupila Publicis grupa. On se potom pridružio Prodigious-u, filijali Publicis-a, gde je proveo 12 godina u offshore izradi i bio odgovoran za razne aktivnosti njihovih najvećih klijenata. Danas je investitor u ITC kompanijama i pridružio se Esokia timu kako bi je pretvorio u globalnu kompaniju.

 

 

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.