ASP.NET Core

Esokia: stručna veb agencija u okviru ASP.NET Core okvira

ASP.NET Core je open-source verzija ASP.NET framework-a, koja radi na Windows, Linux, macOS, i Docker.

swimlane-dotnet-core

ASP.NET Core

ASP.NET je popularan framework za razvoj  web aplikacija na .NET platformi.

ASP.NET Core je open-source verzija ASP.NET, koja radi na macOS-u, Linux-u, i Windows-u. ASP.NET Core je prvi put objavljen 2016 i predstavlja redizajn ranijih verzija ASP.NET-a za Windows.


Performanse

Performanse su ključni fokus ASP.NET Core-a. Brži je od ostalih popularnih web framework-a prema nezavisnim merenjima TechEmpower benchmarks.

tech-empower-results


swimlane-man-dog-rube-goldberg-machine

Moderan i inovativan

ASP.NET Core je dizajniran tako da omogućava runtime komponentama, API-ijima, kompajlerima i programskim jezici brzu evoluciju, a istovremeno pružaj stabilnu i podržanu za održavanje aplikacija.

ASP.NET Core pruža razne mogućnosti podrške životnog ciklusa kako bi se zadovoljile potrebe vaše aplikacije. Možete odabrati dugoročno izdanje podrške ili pokrenuti najnoviju verziju ako se obavezujete na češće nadogradnje. Pogledajte našu politiku podrške za više detalja


Open-source

Kao i ostatak .NET-a, ASP.NET Core is open source na GitHub-u. Preko 60,000 programera i 3,700 kompanija redovno doprinosi razvoju .NET-a.

Saznajte više

60,000+
aktivnih OSS saradnika

3,700+
OSS kompanija saradnika

 

swimlane-docker-three-platforms

 

Windows, Linux, macOS, i Docker

ASP.NET Core aplikacije se mogu razviti i pokrenuti na Windows-u, Linux-u, macOS’-u, i Docker-u.

Porodica proizvoda Visual Studio poseduje alate za izgradnju .NET aplikacija na bilo kom operativnom sistemu. Postoje takođe alati i command-line ekstenzije za mnoge popularne editore.

Saznajte više


 

Fleksibilni deployment

Runtime ASP.NET Core na kojem radi vaša aplikacija može biti deploy-ovan kao deo vaše aplikacije ili centralno instaliran na vašem web serveru. ASP.NET Core je takođe savršeno pogodan za Docker kontejnere.

Saznajte više

swimlane-migrate-to-azure

 

img-alt-aspnet-core

 

Razvoj ASP.NET Core aplikacija

Interaktivne client-side Blazor aplikacije -  Razvijene pomoću UI komponenata za višekratnu upotrebu koje koriste prednosti WebAssembly-a za  dobijanje performansi nativnih aplikacija.

RESTful veb API aplikacije - Razvijte RESTful HTTP servise pomoću ASP.NET Core web API-ja

Web UI sa fokusom na Razor Pages - Razvijajte web aplikacije sa jasnim separation of concerns principom

 

Real-time web aplikacije sa SignalR - Dodajte real-time funkcionalnost vašoj web aplikaciji, omogućite server-side code-u momentalno dostavljanje informacija i sadržaja

Remote Procedure Call (RPC) aplikacije - gRPC servisi - Napravite contract-first, servise visokih performansi sa gRPC uz pomoć ASP.NET Core-a

Data-driven web aplikacije - Napravite data-driven web aplikaciju  uz pomoć ASP.NET Core-a

png-fuel-alt-image


Podrška

Možete da napravite sopstvenu verziju ASP.NET-a na osnovu source-code-a, ali većini produkcionih aplikacija je potrebna podržana verzija platforme.

Microsoft isporučuje zvanična izdanja .NET-a koja su izgrađena i testirana na Microsoft serverima u Azure-u i podržana su kao i bilo koji Microsoft proizvod. Detalje potražite u politici podrške .NET Core.

Red Hat podržava .NET Core na Red Hat Enterprise Linux-u (RHEL). Red Hat build-uje .NET Core source i stavlja ga na raspolaganje u Red Hat Software Collections. Red Hat i Microsoft sarađuju kako bi osigurali da .NET Core dobro funkcioniše na RHEL-u.

Our references :

Hager

Hager

Air mauritius

Air Mauritius

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.