CMS Sitefinity

Šta je Sitefinity ?

CMS Sitefinity (https://www.progress.com/sitefinity-cms) je sistem za upravljanje sadržajem (CMS) koji se koristi za stvaranje, čuvanje, upravljanje i prezentovanje sadržaja na vašem sajtu. Sadržaj i strane u CMS Sitefinity-ju su višejezične i možete koristiti jednu instancu Sitefinity CMS-a da biste upravljali većim brojem objekata koji mogu da dele sadržaj.

Progress Sitefinity je 2018.godine dobio nagradu korisnika Gartner Peer Insights-a za najbolji internet sistem za upravljanje sadržajem.

Osnovne komponente

CMS Sitefinity ima sledeće osnovne komponente:

Stranice i Modeli stranica

Stranice predstavljaju platno na kome možete oslikati i strukturisati vaš sajt. Pored toga, stranice sadrže alate za upravljanje i administriranje sadržaja koje koristite za upravljanje vašim sajtom, za stvaranje i uređivanje stranica, za pretraživanje i organizaciju strukture i izgleda vašeg sajta.

Možete definisati funkcionalnost stranice dodajući vidžete, kao što su login I navigacija, ali i sadržaj. Vidžeti koji se nalaze u grupi vidžeta za sadržaj se koriste za prikaz sadržaja koji je kreiran uz pomoć modula za sadržaj.

Modeli stranica definišu raspored stranica, dok se teme koriste za stilizovanje stranice.

Built-in i dinamički moduli

Možete stvoriti sadržaj koristeći već ugrađene module za sadržaj koje ima Sitefinity CMS ili možete da koristite dinamičke module koje ste napravili. Modul predstavlja backend komponentu, iz koje korisnik može da napravi, obriše ili izmeni određene vrste sadržaja (tipove sadržaja). Sadržaj koji ste napravili koristeći module za sadržaj se mogu ponovo koristiti, tako da drugi korisnici mogu da ga vide, izmene i objave. Potom se prikazuju elementi sadržaja na stranicama, koristeći vidžete.

Vidžeti I modeli vidžeta

Sadržaj i funkcionalnost Sitefinity CMS stranica su definisani preko vidžeta. Sve što želite da vaša stranica uradi, mora biti urađeno sa vidžetom. Vidžeti vam omogućavaju da prikažete sadržaj koji pravite i da odredite kako želite da on bude prikazan. Sitefinity CMS dolazi uz set već ugrađenih vidžeta, koji mogu direktno da se koriste na stranicama koje pravite. Možete da personalizujete ove vidžete, ali i da napravite nove. 

Modeli vidžeta definišu funkcionalnost i raspored vidžeta - kako se ponašaju prilikom prikazivanja sadržaja ili tokom drugih funkcionalnosti. Možete lako modifikovati ove modele sa već ugrađenim editorom.

Elementi sadržaja

Nakon što ste osmislili raspored vaše stranice, možete nastaviti sa punjenjem stranice sadržajem. Sadržaj Sitefinity CMS-a je lako napraviti i ponovo upotrebiti. Jednom kada ste kreirali vest, događaj ili neki drugi element sadržaja, to je sačuvano u projektu u okviru Sitefinity CMS-a i drugi korisnici mogu da vide, koriste I izmene taj sadržaj. 

Takođe, možete okačiti slike, video snimke i druge fajlove koje čuvate u bibliotekama. Sadržaj, koji je stvoren uz pomoć modula, prikazan je na stranicama uz pomoć vidžeta. Sitefinity CMS ima ugrađene module za razne vrste sadržaja, kao što su vesti, događaji i blogovi. Svaki tip sadržaja ima sopstveni vidžet koji se koristi za njegov prikaz.

Programi i servisi

Pored elemenata sadržaja, Sitefinity CMS se isporučuje sa velikim brojem servisa koji olakšavaju izgradnju i korišćenje vašeg sajta. Takve usluge uključuju opciju interne pretrage, modul za pribavljanje sadržaja, korpu za otpatke, generator mape sajta itd. Sve ove karakteristike povećavaju performanse i pomažu vam da upravljate infrastrukturom sajta.

SEO alati

Integrisani SEO alati poboljšavaju vidljivost sadržaja u rezultatima pretraživača.

Lokalizovani URL-ovi

Lokalizovani URL-ovi optimizuju rezultate pretrage, bez obzira na jezik. Kada stvarate nove stranice, jednostavno podesite URL da najbolje odgovara vašim lokalizovanim ključnim rečima, i onda Sitefinity donosi sadržaj u odgovarajućem jeziku. Lokalizovani URL-ovi takođe omogućavaju lako pretraživanje svih jezičkih verzija, optimizujući vaše SEO rezultate.

Personalizovani URL pomaže SEO Vašeg sajta

Progress Sitefinity ima integrisane SEO alate koji osiguravaju da ćete izvući maksimum iz vašeg sajta sa unapređenom vidljivošću u rezultatima pretrage. Sitefinity sistem za upravljanje sadržajem vam omogućava potpunu kontrolu nad URL-ovima. To vam omogućava da personalizujete URL-ove kako biste stvorili stabilnu, SEO-friendly URL arhitekturu, koja će poboljšati vidljivost vašeg sajta na pretraživačima.

On-Page SEO

Ubacite title tagove, meta opise, meta ključne reči i header tagove u samo jednom koraku koristeći Sitefinity, a već ugrađena pravopisna provera će smanjiti greške na minimum. Možete da poboljšate vaše unutrašnje povezivanje i uspostavljanje odgovarajućih odnosa između resursa i stranice. Sitefinity takođe omogućava da sprečite pretraživače da indeksiraju stranice koje želite da izuzmete iz rezultata pretrage.

Postavite kanonizovane URL-ove unutar CMS-a

Progress Sitefinity CMS omogućava autorima sadržaja da upravljaju i da ponovo koriste sadržaj na više strana i da postave kanonizovane URL-ove bez pomoći developera. Definisanjem kanonizovanih URL-ova, na stranici se kreira meta tag, koji šalje instrukciju Google-u gde da pronađe željeni, originalni URL sadržaja. Potencijal rangiranja je potom ujedinjen u jedan URL, koji poboljšava vase rangiranje na pretraživačima, I uz to, vidljivost vašeg sajta.

Pronađite nestale naslove i opise

Integrisani SEO alati za filtriranje omogućavaju administratorima sajta da provere nestale naslove i opise. Alati predstavljaju efikasan način da se stranice pregledaju i urede kako bi se poboljšali rezultati pretrage.

Najbolje SEO prakse za mobilne sadržaje

Sitefinity vam omogućava da stvorite superiorna mobilna iskustva na bilo kom uređaju, a da sve dolazi od istog sadržaja. To je dobro za SEO jer Google voli responzivni dizajn i preporučuje ga jer on proizvodi jedan URL na vašem sajtu umesto mnogih (jedan za mobilni, jedan za desktop, itd.). To znači veći saobraćaj ka vašim URL-ovima i veći kredibilitet od Google-a.

Marketing alati

Nakon što ste izgradili, testirali i pustili vaš sajt, možete iskoristiti jedan broj marketing alata koji Sitefinity CMS nudi. Možete koristiti modul personalizacije, koji vam omogućava da stvorite različite sadržaje za različite vrste korisnika. Možete upravljati i uporediti biltene uz pomoć modula za e-mail kampanje, i pratiti vaš internet saobraćaj sa Sitefinity CMS Analitikom.
Konektori ka spoljnim sistemima

Sitefinity CMS ima određeni broj opcija za sinhronizaciju sa kojima možete da napravite kompleksne scenarije za sinhronizaciju. Možete da sinhronizujete podatke između Sitefinity CMS servera, SharePoint sajtova, cloud skladištenja, SalesForce i Marketo.

Arhitektura

Sitefinity multi-layer arhitektura je dizajnirana i izgrađena oko ključnih koncepata proširljivosti, interoperabilnosti, integracija, kao i fleksibilnosti. Ovo se postiže:

 • Obrascima koji sakrivaju implementaciju I detalje skladišenja lokacije 
 • Raznim poenima proširenja
 • Javnim API-jem za sve komponente sistema i uslugama koje izgrađuje Sitefinity out-of-box modul.  

Sitefinity arhitektura omogućava grupisanje sistemskih komponenti koje su izolovane u slojevima, tako da možete napraviti promene u jednom sloju nezavisno od ostalih slojeva.

U nastavku je opisan svaki sloj aplikacije u više detalja. 

Postojanost Podataka

Po pravilu, Sitefinity CMS koristi relaciono SQL DB skladište za čuvanje podataka o sadržaju i sistemu.  Sloj baze podataka za relacionu memoriju implementiran je sa Telerik Data Access ORM-om, koji pruža podršku za Microsoft SQL, Oracle i My SQL baze podataka. Prilikom čuvanja medija i dokumenata, Sitefinity CMS vam omogućava da koristite razne opcije za skladištenje datoteka, kao i servise. Na primer, bazu podataka, sistemske datoteke, Azure blob skladišta, Amazon S3, itd. 

Dobavljači podataka

U Sitefinity CMS-u, provajder modeli služe za apstraktna skladištenja lokacija i komunikacijske protokole za skladištenje i vraćanje sadržaja i sistemskih podataka koji se koristi od strane Sitefinity CMS modula. Po pravilu, Sitefinity CMS koristi relacione baze za skladištenje podataka, koje su implementirane uz pomoć Telerik Data Access ORM-a, za sve module. Pored toga, Sitefinity CMS takođe podržava I nerelacione baze podataka. Na primer, korisnici i uloge mogu biti pronađeni u nerelacionoj bazi kao što je LDAP (Active Directory) i, kao rezultat toga, Sitefinity CMS ima LDAP kao provajdera za korisnike i uloge. Takođe možete da koristite druge opcije za skladištenje medija fajlova kao što su slike, video snimci i dokumenata i čuvati ih na spoljnim nerelacionim lokacijama. Svaki modul, na primer Vesti ili Blogovi, ima osnovnu apstraktnu provajder klasu koju treba da implementirate kako biste imali personalizovanog provajdera za čuvanje za specifične module. Prema tome, možete da sačuvate podatke u nerelacioonim bazama podataka ili u bazama podataka koje nisu podržane od Data Access-a.

Menadžeri

Menadžeri predstavljaju API za poslovnu logiku. Koristite menadžere kada radite sa sadržajem i sistemskim podacima. Svaki modul ima svoj menadžer klasa koji pruža opciju za pretraživanje, skladištenje, ažuriranje, brisanje, i druge složenije zadatke povezane sa sadržajem. Menadžeri vam pružaju transakcijsku jedinicu API-ja sa kojom možete da grupišete operacije i izvršite ih kao jednu celinu. Takođe, možete da spajate odvojene menadžerske operacije u jednu transakciju od 2 faze preko modula i skladištenja. Kada radite sa menadžerom, tu je obično dobavljač podataka, u koji menadžer delegira bilo koju CRUD operaciju. Menadžeri kriju složenost biranja odgovarajućih podataka, kontrolisanja životnog ciklusa transakcija, podržavanja okruženja sa više sajtova itd. Pored toga, ono što zovemo “fluent” API, koji se nalazi na vrhu menadžera dodatno pojednostavljuje zajedničke operacije, što dovodi do manjeg broja linija u kodu i veće preglednosti.

Servisi

Internet servisi 

REST HTTP internet servisi omogućavaju spoljnim aplikacijama i klijentima pristup i upravljanje sadržajem Sitefinity CMS-a i sistemskim podacima preko HTTP protokola. 

Sitefinity CMS internet servisi daju pristup povlačenju, ažuriranju i objavljivanju sadržaja. Sitefinity CMS takođe prikazuje svoju konfiguraciju i tok rada kao REST servise. Većina servisa u Sitefinity CMS-u su implementirani u WCF. 

Sistem servisa

Možete koristiti sistemske servise kao .NET API Sitefinity CMS module koji proširuju sistem. Sistem servisa je ključna komponenta koja omogućava sledeće funkcionalnosti:

 • E-mail notifikacije
 • Pretragu kompletnog teksta
 • Geo-lokaciju
 • Personalizaciju (grupisanje korisnika)
 • Objavljivanje ka spoljnim sistemima
 • Proces rada sadržaja 
 • Digitalni ecommerce

HTTP handleri

HTTP handleri su najčešći aplikacioni sloj koji Sitefinity CMS koristi. Ovaj sloj služi svim HTTP zahtevima za renderovanje sadržaja, koje uglavnom kreira pretraživač. HTTP hendleri služe za renderovanje HTML stranica, prenos medija, kao što su slike, video klipovi, dokumenta i drugi, na primer PageRouteHandler i LibraryHttpHandler.

Pre obrade zahteva klijenta, handleri proveravaju pitanja vezana za bezbednost i proveravaju da li je sadržaj pravilno zaštićen. Handler stranice jedan je od glavnih komponenti, jer obrađuje zahteve pretraživača tako što šalje zahtev odgovarajućoj stranici tako što razmatra URL stranice, jezik, lokaciju, sajt, delove personalizacije itd. Zatim, handler stranice proverava da li je stranica napravljena i sklopljena. Na samom kraju, handler izvršava i potencijalno skladišti izlaz.

Klijenti

Najčešći klijenti su HTML pretraživači. Sitefinity CMS podržava različite pretraživače, ali postoje neka ograničenja koja važe za backend. Za više informacija, pogledajte sistemske specifikacije.

Još jedan alat koji developer može da iskoristi je CMS Sitefinity VSIX. Ovaj alat omogućava još jednostavniju integraciju i razvoj kada se razvija uz pomoć Microsoft Visual Studio-a i Sitefinity CMS-a.

Cross-layer komponente

Moduli

Modul Sitefinity CMS predstavlja funkcionalni pod-sistem CMS-a. Moduli su visoko odvojeni entiteti i oslanjaju se samo na CMS infrastrukturu ili na neki od osnovnih modula Sitefinity CMS-a. Odnosno, moduli mogu da budu instalirani odvojeno i mogu da pakuju sopstveni korisnički interfejs, skladište podataka, javni API, javni REST API, konfiguracije, proces rada, i tako dalje. Većina funkncionalnosti u okviru Sitefinity-ja su upakovane kao moduli, na primer Vesti, Blogovi, Biblioteke, Forme, E-commerce itd.

Moduli obično iskoriste sve slojeve CMS arhitekture.

Eventhub

Sitefinity CMS Eventhub je API gde developeri mogu da se pretplate za razne sistemske eventove koji ih obaveštavaju o aktivnostima koje su završene u sistemu, na primer o ažuriranju sadržaja, zahtevima stranica, neovlašćenom pristupu itd. Kačenjem na ove eventove, možete da prilagodite sistem, ili da se na primer, integrišete sa drugim sistemima, da šaljete personalizovana obaveštenja, ili da primenite autorizaciju i validaciju.

Izdanja Sitefinity-ja

U zavisnosti od klijentovih potreba, postoji nekoliko izdanja Sitefinity-ja. u (https://www.progress.com/sitefinity-cms/editions):

 • Profesionalno izdanje (Internet rešenje za upravljanje sadržajem za sajtove i portala)
 • Online Marketing izdanje (Iskustvo personalizacije i optimizacija rešenja za vodeću generaciju)
 • Enterprise Edition (Internet sadržaj i iskustvo upravljanja rešenjima za digitalnu operaciju na skali)
   

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.