développement web

Naša web agencija obezbeđuje razvoj vašeg web sajta!

Kao moćno sredstvo komunikacije, web sajt je danas postao neophodan za vašu kompaniju. Povećava vašu notornost kao i vidljivost kod trenutnih i potencijalnih kupaca. Imajte na umu da će web sajt ojačati kredibilitet vaše kompanije na osnovu njegovog sadržaja i dizajna.

Kontaktirajte nas


Da li znate definiciju web razvoja?

Ovo je važan korak u stvaranju web sajta. Odnosi se na proces pisanja web sajta na programskom jeziku. Uz upotrebu računarskih programskih jezika kao što su HTML, CSS, JavaScript ili PHP, programeri mogu da pišu programe koje će onda izvršiti računari. Instrukcije će se postaviti na Internetu i izvršavati se na serverima.

Generalno gledano, on predstavlja zadatke povezane sa razvojem web sajta koje će biti hostovane putem interneta ili intraneta.


Zašto se obratiti agenciji za web razvoj?

Agencija vam može omogućiti da ubrzate razvoj svojih projekata i oslonite se na veštine koje nemaju u svom timu ili koje nisu strateške za njihov posao.
Većina agencija radi sa full-stack programerima, što znači da mogu raditi i na  back-end, kao i na front-end delu vašeg web sajta.


Da li znate razliku između ova dva termina?

Jedna od najčešćih fraza koja se koristi da se objasni razlika je „front-end je ono što krajnji korisnik vidi, a back-end ono što ne vidi“.

Front-end, dakle, definiše sve elemente web sajta koje vidite. Pretraživač računara će interpretirati sve programske jezike koje koristi front-end programer kako bi prikazali "vizuelni" rezultat.

Dok se back-end smatra "skrivenim", ali vrlo važnim delom digitalnog projekta. Programer je zadužen za podešavanje, konfigurisanje kao i održavanje servera i baze podataka web sajta.

Međutim, u Esokiji smo odlučili da podelimo svoj tim programera na dva dela kako bi oni bili specijalizovani za svaku od ove dve oblasti.


Koju tehnologiju da izaberete za razvoj vašeg web sajta?

U cilju pronalaženja prave tehnologije za vaš digitalni projekat, naša web agencija nudi vam širok spektar izbora koje biste mogli da koristite :

Drupal
WordPress
Symfony
Laravel
Sitefinity
NodeJS
.NET Core


Kako agencije koordinišu svoje timove za web razvoj?

Agencije rade sa raznim poznatim metodologijama za dizajn i rayvoj web sajtova. Ovo su glavne :

  • Agile method
  • Scrum method
  • V method


Esokia : stručna agencija za izradu web sajtova!

Naša agencija vam takođe nudi kompletnu uslugu vezanu za  web razvoj. Tako ćete proći kroz sve glavne faze dizajna web projekata, počevši od web razvoja, a zatim vodeći računa o web dizajnu - UX/UI. Nakon što je stranica dizajnirana, izvodimo testove za otkrivanje i ispravljanje grešaka na web sajtu. Takođe ćemo ih prilagoditi svim uređajima (desktop, mobilni, tableti). Pobrinućemo se da vaš web sajt  automatski prilagodi veličini ekrana na kojem se prikazuje.

Da bismo poboljšali pozicioniranje vašeg web sajta (SEO) ili da biste upravljali pisanjem sadržaja za vaš web sajt, naši programeri rade u saradnji s našim digitalnim marketinškim timom.

Esokia nudi i usluge održavanja aplikacija (Application Maintenance services) kako bi vaši sistemi bili operativni i sigurni nakon njihovog kreiranja.

Takođe vam savetujemo izbor web hostinga za vaš web sajt koji garantuje performanse, sigurnost, agilnost i dostupnost vašeg web sajta ili online prodavnice.

Imate web projekat?