React Native

Šta je React Native ?

React Native je varijacija React-a prilagođena razvoju nativnih aplikacija.
Web developeri, koji su upoznati sa JavaScriptom, mogu kroz React Native da se bave nativnim projektima bez potrebe da ponovo uče sve. Upravo iz ovog razloga je Facebook prvobitno i razvio React Native. Cilj je bio da omoguće svojim developerima da uz oslanjanje na isti jezik (JavaScript) razvijaju nativne aplikacije.

To je biblioteka u programskom jeziku JavaScript koja dozvoljava kreiranje web aplikacija. To je open souce koje je obogaćeno svim dodacima developera. React je već veoma poznat i korišćen od strane programera. Ove aplikacije omogućavaju da se na najbolji mogući način iskoriste sve funkcionalnosti pametnih telefona. Aplikacije se brže otvaraju, efikasnije su i nude optimizovano korisničko iskustvo.

Prednosti korišćenja React Native-a

  • Upotreba nativnog koda kada je to neophodno

React Native se jednostavno kombinuje sa komponentama pisanim u Objective-C, Javi ili Swiftu. Jednostavno unesite nativni kod ako morate da optimizujete neki aspekt Vaše aplikacije. Takođe, veoma je lako razviti jedan deo Vaše aplikacije u React Native-u, a drugi deo koristeći direktno nativni kod - tako to radi Facebook.

  • Ne gubite vreme na kompajliranje

React Native Vam omogućava da razvijete aplikaciju mnogo brže. Umesto ponovnog kompajliranja, možete odmah da učitate ponovo Vašu aplikaciju. Uz Hot Reloading, možete čak i da probate novi kod, dok Vaša aplikacija ostaje u istom stanju.

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.