Application Hybride

Trend hibridnih mobilnih aplikacija

Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija pojednostavljuje zadatak web programera. Lakše i brže je izgraditi jednu aplikaciju koja efikasno radi na mnogim platformama kao što su iOS and Android.

Pored toga, hibridna primena ima brojne prednosti. To uključuje jeftiniji razvoj kao i pristup hardverskim i softverskim opcijama mobilnih uređaja. Kao rezultat toga, hibridna aplikacija je profitabilna investicija za kompanije!

Razvijte vašu hibridnu aplikaciju

Šta je hibridna aplikacija?

Hibridna mobilna aplikacija (ili jednostavno „hibrid“) je aplikacija koja kombinuje elemente nativnih aplikacija i web aplikacija, kao PWA. Jednostavno rečeno, hibridi su web aplikacije koje koriste nativne funkcije mobilnih uređaja.

Razvijena uz pomoć HTML, CSS i JavaScript-a, hibridna aplikacija radi u WebView kontorli nativne aplikacije (UIWebView na iOS-u i WebView na Androidu).

Ova vrsta aplikacije se može instalirati na uređaj baš kao i  obična aplikaciji. Ali tehnički je to web aplikacija poput PWA (progressive web apps). Ipak, moguće je uključiti i neke nativne karakteristike za poboljšanje korisničkog iskustva.


Ne mešajte cross-platform aplikacije sa hibridnim aplikacijama

Važno je napomenuti da hibridne i cross-platforme aplikacije nisu iste. Jedino što im je zajedničko je njihova mogućnost deljenja koda između različitih operativnih sistema. Kao rezultat, obe omogućavaju programerima da ubrzaju proces razvoja aplikacija za više platformi. Za ostalo, posebno tehničke delove, razvoj cross-platforme i hibridnih aplikacija potpuno su različiti.

Cross-platform razvoj, podrazumeva razvoj mobilne aplikacije uz pomoć multi-platformskih razvojnih alate kao što su React Native, Xamarin ili Flutter. Oni omogućavaju programerima da naprave jedinstveni code-base, koji pokreće aplikaciju na bilo kojoj platformi.


Hibridni razvoj dostupan za bilo koju vrstu projekata

Da bi napravili hibrid, programeri grade ili modifikuju web stranicu kako bi je prilagodili mobilnim uređajima i dodali nativne API-je. Konačno, povezuju ga s mobilnim uređajem ili tabletom.

U osnovi, ako kreirate mobilnu aplikaciju sa Ionic-om, možete da koristite JavaScript da pristupite nekoj nativnoj funkciji. Na primer, možete da pristupite kameri koristeći jedan API, bez obzira na platformu na kojoj će se aplikacija pokretati.

Eto ga! Vaša web aplikacija (app shell) postaje mobilnpla aplikacija i koristi isti codebase. Paket (paket nativnih funkcija) dolazi izborom željenog  framework-a (React Native, Ionic, itd.).

Najvažnija stvar u procesu razvoja vaše hibridne aplikacije je odabir tehnologije/framework-a. Morate mudro odabrati svoj framework!

Pogledajmo frameworke za izradu hibridnih mobilnih aplikacija koje koristimo u Esokiji uzimajući u obzir funkcionalnosti, karakteristike i korisničko iskustvo.

Apache Cordova

Tehnologija otvorenog koda koja integriše vašu HTML / JavaScript aplikaciju u izvorni kontejner sposoban za pristup funkcijama više platformi.

 

Ionic

Open Source tehnologija sa SDK prednjim delom. Komponente zasnovane na izvornim API-jema koji koriste Cordova i Ionic Native.

 

Prednosti hibridne aplikacije

U 2017. godini, Ionic Developer Survei pitao je više od 13.000 programera o alatima i tehnologijama koje koriste za razvoj aplikacija. Anketa je otkrila impresivno smanjenje broja programera koji koriste samo nativne alate (skoro 7 puta manje). Pored toga, 32,7% programera pomenulo je da bi želelo potpuno odustati od nativnog razvoja aplikacija u korist hibridnog razvoja.

PROSCONS

Nema potrebe za web browser-om poput web aplikacija (PWA)

Mnogo sporije od nativnih aplikacija

Pristup PLC-u uređaja

Deploy aplikacije zavisi od nezavisne platforme

Jedan code-base za sve platforme

Korisničko iskustvo (UX) može može biti lošije ukoliko korisnički interfejs (UI) nije sličan web browser-ima na koje korisnik nije navikao

Online i offline funkcionalnosti

Nije moguće integrisati sve mobilne funkcionalnosti

Jeftinije za razvoj u odnosu na kreiranje dve zasebne nativne aplikacije

Što više aplikacije treba prilagoditi, to je skuplji hibridni razvoj


Ukratko, hibridna aplikacija je odlična opcija za vas ako:

  • Želite da targetirate nekoliko mobilnih platformi
  • Želite da iskoristite prednosti mobilnih funkcija kao što su geolokacija, akcelerometar ili kamera
  • Želite da aplikacija radi kada je uređaj van mreže
  • Ne trebaju vam napredne grafičke performanse

Više informacija o hibridu

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.