IOS SDK

Esokia ima brojne iOS developere koji kreiraju nove aplikacije ili razvijaju već postojeće aplikacije. Jezici koji se koriste su ili Objective-C ili Swift, u zavisnosti od prirode projekta. Esokia takođe dizajnira vlastite alate kao što je biblioteka s više platformi za primenu tema u letu, frejmvork koji pojednostavljuje razvoj kada aplikacije prikazuju više potpuno različitih interfejsa u zavisnosti od uređaja na kojima se prikazuju.

IOS SDK je softverski paket za razvoj koji je razvio Apple Inc. a koji je objavljen u februaru 2008. kako bi razvoj nativnih aplikacija bio dostupan za iOS.

Prvobitno dizajniran za razvoj iPhone aplikacija (uz prethodni naziv SDK iPhone) iOS SDK omogućuje korisnicima razvoj aplikacija i za druge uređaje koji se baziraju na upotrebi OS X iOS i Watch OS-a, kao što su iPod Touch, iPad i Apple Watch.

Xcode razvojno okruženje

IOS SDK integriše razvojno okruženje za Xcode (IDE), kao i razvojne alate, iOS simulator, kompajler i mnoge druge alate koji olakšavaju razvoj aplikacija u Apple-ovom operativnom sistemu.

Centralni element iOS SDK-a je Xcode, Apple-ovo integrisano razvojno okruženje. Xcode olakšava izradu aplikacija za OS X, iOS i Watch Os.

Xcode uključuje GUI alatku, kompajler, iOS simulator. S obzirom da je dostupan za besplatno preuzimanje, Xcode zahteva samo Apple ID kako bi mogao da bude korišćen.

Razvijanje aplikacija za iOS

Uz korišćenje iOS SDK-a developeri mogu da stvaraju i testiraju aplikacije bez ikakvih troškova. Međutim, pretplata je potrebna kako bi aplikacija mogla da bude postavljena na App Store. Međutim, te aplikacije i dalje treba da budu odobrene od strane firme Apple.

IOS SDK omogućuje developerima dizajniranje aplikacija pomoću više programskih jezika, uključujući Swift i Objective-C. Esokia ima veliki broj iOS programera koji mogu da kreiraju nove aplikacije ili da razvijaju već postojeće.

Jezici koji se koriste su ili Objective-C ili Swift, u zavisnosti od prirode projekta. Esokia takođe dizajnira vlastite alate kao što je biblioteka s više platformi za primenu tema u letu, frejmvork koji pojednostavljuje razvoj kada aplikacije prikazuju više potpuno različitih interfejsa u zavisnosti od uređaja na kojima se prikazuju.

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !