Agence Web Esokia

Menadžer web projekata

Job location:

Mauritius

Mission:

Kao deo Tima za projekte, vodićete projekte koji se tiču kreiranja ili održavanja web stranica i / ili mobilnih aplikacija pod odgovornošću direktora za upravljanje projektima.

Imaćete sledeće zadatke:

 • Upravljanje IT projektima, multimedijalnim i projektima koji se tiču e-poslovanja
 • Funkcionalni ili tehnički dizajn i realizacija specifikacija
 • Komunikacija oko projekata sa klijentima u Francuskoj i inostranstvu
 • Definisanje rasporeda proizvodnje i pisanje dokumentacije
 • Praćenje i izveštavanje o aktuelnim projektima
 • Praćenje i kontrolisanje zadataka dodeljenih proizvodnom timu (programeri i integratori)
 • Upravljanje promenama zajedno sa korisnicima i klijentima
 • Upravljanje testnim kampanjama, testovima i kontrolisanje kvaliteta projekata
 • Organizacija planiranja i koordinacija tima programera

Required skills:

 • Da ste strastveni prema novim tehnologijama
 • Dobro znanje francuskog i engleskog jezika
 • Sposobnost upravljanja timom
 • Inicijativa, osećaj odgovornosti i organizacije
 • Da ste samostalni, dostupni, ozbiljni, motivisani i dinamični
 • Imate sposobnost timskog rada i dobre međuljudske veštine

Profile:

 • Imate post-diplomski univerzitetski kurs u oblasti informatike
 • Master u upravljanju web projektima i iz oblasti informatike
 • Ukoliko već imate određeno iskustvo u upravljanju digitalnim, mobilnim ili e-commerce projektima to će se smatrati kao prednost
 • Određeno iskustvo u oblasti weba smatra se dodatnom prednošću
 • Posedovanje znanja u oblasti SEO, znanja koja se tiču alata za planiranje i Agile metodologije takođe se smatra prednošću
 • Vi ste u stanju da sumirate ideje i radite u timu
 • Poznavanje ovih alata je takođe prednost:
 • Alata za planiranje (tip MS Project)
 • Alata za Bug Tracking (tip Jira, Mantis, Redmine)
 • Administrativno (obavezno)
 • CMS: Wordpress, Drupal, Magento...  

Does this position interests you? Fill out this form and we will contact you as soon as possible.

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.