Semergi

Semergi, CRO Agencija

Esokia, suosnivač Semergi agencije.
 
Stvarajući Semergi sa Playnet Interactive agencijom specijalizovanom za SEA, Esokia je uspela da adekvatno proceni izazove optimizacije e-commerce web sajtova kako bi maksimizovala stopu konverzije.
 
Zaista, optimizacija e-commerce web stranice kako bi se povećao broj konverzija od posetioca do klijenta, postao je strateški prioritet digitalnog marketinga. Doprinos masovnog prometa prema dokazanim tehnikama SEO i SEA, više nije dovoljan da bi se osigurala profitabilnost e-commerce web stranice.
 
Semergi upotpunjuje tradicionalnu ponudu Esokia usluga i Playnet Interactive nudeći inovativnu 360 ° konsultantsku ponudu, transverzalnu i globalnu, koja pokriva četiri područja posvećena optimizaciji e-trgovine: Neuromarketing, UX Design / UI, SEO (Performance) i SEA!
 
Jezgro Semergijevog konsultantskog poslovanja je neuromarketing primenjen na optimizaciju korisničkog iskustva i dizajna interfejsa e-commerce web stranice. Neuromarketing je skup strategija, principa, taktika, tehnika, saveta koji se temelje na rezultatima istraživanja u neurologiji i istraživanju psihologije potrošača, koji su primenjeni na digitalni marketing.
 
Učesnici na e-commerce tržištu koji žele da optimizuju stopu konverzije svojih stranica, više ne mogu da zasnivaju svoju strategiju optimizacije na osnovu podataka samo na prednostima neuromarketinga.
 
Semergi je rešenje za optimizaciju stope konverzije ili "CRO" (Conversion Rate Optimization) e-commerce web stranice kako bi se:

  • Smanjio stepen otkaza poseta na Landing stranicama
  • Povećao broj konverzija
  • Spustila cena (SEM) za broj konverzija
  • Povećao ROI plaćenih kampanja
  • Povećala prosečna potrošačka korpa

 

Za više informacija: www.semergi.com
 
Da biste se pridružili Semergi-ju na društvenim mrežama:

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.