sites factory DRUPAL

Fabrika za izradu sajtova na platformi Drupal sa kompanijiom “Esokia”

Najpre bismo da ispričamo nešto o platformi Drupal, koja predstavlja veoma moćnu i evolutivnu platformu otvorenog koda (open-source) CMS, koja se lako koristi za objavljivanje, upravljanje i organizaciju sadržaja na veb-sajtu.  Ona je izuzetno fleksiblna, naročito zahvaljujući brojnim šablonima i lakoj modifikaciji koda HTML/CSS.  Ona takođe sadrži bazu plaginova za potrebe mnoštva različitih karakteristika.  Drupal predstavlja CMS koji u najvećoj meri koriste najveće kompanije usled velikog saobraćaja koji se generiše na njihovom veb-sajtu.

Poverite svoj projekat fabričkim stručnjacima na Drupal lokacijama

Kontaktirajte Nas

Šta predstavlja fabrika sajtova?

Ona predstavlja jednostavan i lak način industrijalizacije izrade, kao i održavanja vaših veb-sajtova.  To vam omogućava da izradite veb-sajt na istom veb-serveru sa istom konfiguracijom vašeg CMS-a i da ih duplirate na novim sajtovima u cilju njihove lake adaptacije prema vašim potrebama. Mogli bismo da pomislimo da, usled korišćenja ovog alata, svi sajtovi izgledaju slično. Međutim, veoma je lako sajtove jednostavno modifikovati pomoću različitih raspoloživih šablona. Svime je moguće lako upravljati na samo jednoj platformi za samo nekoliko minuta. Ove karakteristike čine dati alat odgovarajućom početnom investicijom za brend i na dugoročnom planu omogućavaju da se svime upravlja efikasno, uz uštedu novca.
 

Mi u kompaniji “Esokia” koristimo 3 tipa fabrika sajtova u cilju zadovoljavanja vaših potreba: 

Usine à site Drupal Aegir Multi Site Domain Access
  • Aegir

Ovaj softver automatski stvara konfiguracije potrebne za veb server, bazu podataka, pokreće instalaciju Drupala i automatski učitava potrebne usluge.

Konteksti:

- Brzo kreiranje popunjavanjem jednostavnog obrasca
- Platforma koja je veoma proširiva 

  • Multi-site

Konteksti:

- Jednostavno i brzo upravljanje temama
- Brzo ažuriranje modula prisutnih na svim veb lokacijama
- Ušteda u smislu upotrebe RAM-a na serverima (brže)

  • Domain access

Svaki domen sa svojim poddomenima, ima jedinstvenu Drupal instalaciju

Konteksti:

- Fleksibilni softver
- Laka administracija i korišćenje (za manje od 10 sajtova)

Primeri fabrike sajtova razvijenih od strane Esokie u Drupalu:

AEGIR

Motobycat 

2 Wheels transport website

  • Jedan sajt po zemlji 
  • Svaki sajt ima specifične funkcionalnosti

DOMAIN ACCESS

Sun ressort logo

Hotel Website in Mauritius and Maldives

  • Isti veb sajt (struktura i dizajn) za svaki hotel
  • Samo se sadržaj menja

Kontaktirajte Nas

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.