Android SDK

Android SDK

Za native Android razvoj, Esokia radi sa Android Studiom koji je postao službeni IDE za Android. Razvijen na popularnoj IDE InteliJ IDEA Java, Android Studio ima IDE potpuno posvećen razvoju Androida. Ima intuitivan i jednostavan interfejs za programere i time štedi puno vremena.

Android je najčešće korišćen mobilni operativni sistem na svetu. Kao rezultat, Google posebnu pažnju posvećuje razvoju paketa za razvoj softvera (SDK).

Android SDK je komplet za razvoj softvera za Android koji omogućava stvaranje aplikacija na platformi istog naziva. Aplikacije razvijene u sklopu SDK za Android koriste Java programski jezik i izvode se na integrisanoj virtualnoj mašini Dalvik.

Zašto treba koristiti Android SDK ?

SDK obično uključuje alat za uklanjanje grešaka, integrisano razvojno okruženje (IDE) ili korisnički priručnik koji olakšava razvoj softvera. Poboljšanja Android SDK-a idu ruku pod ruku s celokupnim razvojem Android platforme. 

Nekoliko primera alata koji su integrisani u Android SDK

Android SDK sadrži primere izvornog koda projekata u svojim paketima, alate za razvoj, emulatore, debugger-e, API dokumentacije za Android, turorijale i biblioteke koje nude idealno razvojno okruženje za Android aplikacije. Evo primera nekih alata za Android SDK. 

Android Debug Bridge

Android Debug Bridge (ADB) je alat koji je uključen u paket Android SDK. Sastoji se od programa na strani klijenta i na strani servera koji međusobno komuniciraju. 

Fastboot

Fastboot je alat za dijagnostiku protokola koji je uključen u paket SDK koji se uglavnom koristi za flash, izmenu ili prepisivanje particija putem USB veze na računaru. 

Android NDK

Biblioteke napisane u C / C + + jeziku mogu da se sastave uz pomoć NDK izvornog razvojnog paketa. Android NDK omogućuje Java pozive tim bibliotekama upotrebom Dalvikove virtuelne mašine. 

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.