Agencija sa ekspertizom API integracije

Interoperabilnost Web servisa: Način na koji Esokia upravlja API integracijom

API (application programmin interface) je interfejs  koji olakšava razmenu podataka između dva sistema i povezuje ih radi meusobne integracije. API olakšava upotrebu programa bez obzira koliko on bio složen.

Napredni Web ili mobilini servise

CRM, analitika, društvene mreže, bilteni, pregledi kupaca, upravljanje sadržajem i objavljivanje (DAM), proizvoda (PIM), rezervacija, plaćanje, isporuke ... web stranice i mobilne aplikacije danas su integrisane u mnoštvo servisnih platformi sa dodatom vrednošću.

Njima se dodaju chatboti, veštačka inteligencija za automatizaciju odnosa sa kupcima ili upotreba alata kao što je Hotjar za nadgledanje performansi web lokacija i sajtova za e-trgovinu.
Kontrola interoperabilnosti između svih ovih usluga postaje sve kritičnija.
Ove usluge se uglavnom zasnivaju na otvorenim SaaS modelima sa REST ili SOAP API arhitekturama.

Agencija sa ekspertizom API integracije

Integracija REST & SOAP API-a

Web servisi REST (Representational State Transfer) i SOAP (Simple Object Access Protocol) su najčešće korišćeni SaaS API formati.
XML jezik koristi se za SOAP web servise i omogućava razmenu između klijenta i servera putem HTTP protokola.
Za web REST servise, HTTP protokol se koristi samo za ulaze/izlaze. Ovi servisi nemoraju da koriste XML kao jezik, a njihova razmena između klijenta i servera je manje složena od SOAP-a, što ih čini jednostavnijim.

Ovi API-ji se bazraju na formatima: XML ili JSON.
XML je veoma moćan i „proširiv“ format podataka sličan HTML-u.
JSON je krajnje jednostavan format podataka koji je upotrbljiv kako na frontend-u tako i na backend-u.

Stoga je postojanje API-ja i njihova funkcionalna celovitost ključno pitanje i apsolutno strateški kriterijum odabira u integraciji bogatih i interoperabilnih usluga.
 

Proveren način API integracije

Rastuća potreba za interoperabilnošću komplementarnog softvera, odnosno razmene usluga na različitim tehnologijama dovela je do toga da je ESOKIA odabrala efikasnu, standardnu i sigurnu metodu integracije shodno najboljoj praksi i standardima.

Naša web agencija u Parizu, Mauricijusu, Madagaskaru i Srbiji radi na različitim platformama kao što su Laravel ili Symfony i CMS sistemima kao što su Drupal, Wordpress, Sitecore, Sitefinity i obezbeđuje primenu najboljih praksi za realizaciju vaših aplikacija.

ESOKIA se stoga prirodno fokusirala na SOAP i REST API-je, koje je zajednica široko usvojila i podržala.

ESOKIA takođe koristi REST API-je kao frontend interfejs za React Native, React JS ili Angular mobilne aplikacije sa backend-om razvijenim u Drupal-u, Simfony-u, Laravel-u, Firebase-u ili .NET-u.

ESOKIA ima integrisane API-je za različite primene

CRM, ERP, HR, rezervacija, maloprodaja, kuponiranje, plaćanje, analitika, chatbot, mape, društvene mree,…

 • Salesforce
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Sabre
 • Oracle
 • Talentsoft
 • Highco
 • DHL
 • Bazaarvoice
 • Paypal 
 • Stripe
 • Facebook, Instagram, YouTube, Twitch
 • Google Maps
 • Chatbox

 •  

Vous avez un projet ?

Prenons rendez-vous pour en discuter !

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.